Monday, January 22, 2018

Mesimi 9
Lesson 9/ninth lesson
Fjalor
Any /’enindonjecilindo, ca
Back /bæk/ prapashpine
Drawer /drɔ:*/ sirtar
Friend /frend/ mikshok
(to) give giv/ jap
Has hæzhəz/ ka (ai,ajo)
(to) have /hævhəvkam
Head /hed/ koke
Jacket /’dʒækit/ xhakete
Only ɔnli/ vetem
Packet /’pækit/ pakete
People /’pi:pl/ njerez
Sir /sə:*/ zoteri nuk ndiqet nga emir i personit)
Some /sʌmsəm/ disa, ca, pak
Tray /trei/ tabaka
Waiter weitə*/kamarier
There is, there are (ndodhenjane, ka, eshte).
➢ Ne shqip ne themi ka, eshtendodhet ose gjendetkurse ne anglishtperdorim there is per numrin njejes), dhe per numrin shumes perdorimthere are (ka, janendodhengjenden).
➢ Ndonjehere keto shprehje ne gjuhen shqipe mund te shoqerohen me ndajfoljen e vendit aty ose atjedhe ne anglisht perdorim fjalen there.
There is a bird on the roof (there). Mbi cati eshte nje zog.
There are some leaves on the ground.  Mbi toke ndodhen disa gjethe.
There isshpesh shqiptohet /ðəz/ dhe There are some shqiptohetðə  səm/
Peremra te pacaktuar
➢ Peremrat e pacaktuar perdoren per te shprehur nje sasi te pacaktuarPeremri i pacaktuar some do te thote disa, ca, pak dhe any do te thotendonjecilindocilendo, ca, ndonjerinndonjeren.
➢ Some perdoret ne fjalite pohore te deftoresndersa any ne ato mohoredyshuese ose eshe gjysme pyetese me vleren e fjalive qe shprehin dyshimPsh.
There are some bottles.    Aty jane disa bidone ose ndodhen disa bidone.
Are there any carrots?      A ka ndonje karrote?
There aren’t any toys.        Nuk ka lodraose nuk ka ndonje loder.
➢ Ka edhe menyra te tjera per te shprehur nje sasi ne fjalite mohore qe do ti shohim me vone.Ne gjuhen shqipe peremri i pacaktuar mund te mosperdoretkurse ne anglisht nje gje e tille eshte e detyrueshme.
Have -Folja kam
➢ Folja have ne anglisht perkthehet kam ( per te patur)ne gjuhen shqipeTrajtat e deftores ne kohen e tashme jane:

Zgjedhimi i foljes have ne kohen e tashme:
Pohore
Pyetese
Mohore
I have 
Have I?
I have not
You have
Have you?
You have not
He has
Has he?
He has not
She has
Has she?
She has not
It has
Has it?
It has not
We have
Have we?
We have not
You have
Have you?
You have not
They have
Have they?
They have not

Ne fjalite mohore shpesh ndeshemi me trajta te shkurtrasi p.sh.
I have not.. behet I haven’t..
He has not…’’ He hasn’t..
Numrat ne anglisht
Numrat themelore nga 1 tek 20:
1-one                  6-six           11-eleven            16- sixteen
2-two                 7- seven       12-twelve           17-seventeen
3-three               8-eight         13-thirteen         18-eighteen
4-four                 9-nine           14-fourteen       19-nineteen
5-five                   10-ten          15-fifteen            20-twenty
Bashkebisedim
Bill: There are three people on the room: Dr. Grande, my wife and I. (dikush troket ne dere).
Ndodhen tre njerez ne dhomeDoktor Grande, bshkeshortja ime dhe une.
There’s a man at the door.  Ah, it’s the waiter with our drinks. He has the glasses on a tray.
Ndodhet nje burre tek dera. Ah, eshte kamarieri me pijet tone. Ai i ka gotatne tabaka.
Waiter: Here are your drinks, sir. A whisky and soda and two glasses of sherry.
Ja ku jane pijet tuajazoteriNje uiski dhe soda( uje i gazuar),  dhe dy gotame sherri(lloj vere).
Bill: Thank you very much.
Faleminderit shume.
Waiter: Is that all, sir?
Kjo eshte e gjitha?  (Kuptimi ne kete fjlai eshte  Deshironi dicka tjeterzoteri?)
Bill: Yes, thank you, that’s all now. ( del kamarieri)
Per tanikjo eshte e gjitha (kuptimi i kesaj fjalie eshte :Pofaleminderitkaqmjafton per momentin).
Grande, here is your whisky.
Grande, ja dhe uiski juaj.( mereni uiskin)
Robert: Thank you.
Faleminderit.
Jennifer: Is this glass of sherry mine? Eshte kjo gota me sheri imja?
Bill: Yes, that’s yours. Jennifer, have you got a cigarette? Give one to Dr. Grande. 
Po, ajo eshte e jotja. Xhenifer, ken je cigare? Jepi nje cigare doctor Grandes
Jenniefer: There’s a packet in the drawer. Here it is. Oh, dear!
There are only two. Bring the waiter back.
Ndodhet nje pakete ne sirtar . Ja ku eshte. Oh, zot( ahdreqi) ! perdoretshpesh ne anglisht.  Aty ndodhen vetem dy (cigare). Thirre kamarierinperseri.
Robert: Oh, no! I have some cigarettes in my jacket pocket.
Oh, joUne kam disa cigare ne xhepine xhaketes.
There are some letters in the box

Ushtrime
Bottle of wine, tray: Is there a bottle of wine on the tray? Yes, thereis.             Ndodhet( eshteaty nje shishe me vere? Po, aty eshte.
Water, glass. Is there any water in the glass? Yes, there is. Ndodhetuje ne gote? Po, aty ndodhet.
Biscuit, table. Is there a biscuit on the table? Yes, there is. Ndodhetnje biskote ne tavoline? Po, aty eshte.
Teapot, cupboard. Is there a teapot in the cupboard? Yes, there is.Ndodhet nje cajnike( ibrik) per caj ne dollap? Po, aty eshte.
2.
Computer, class. There isn’t a computer in my class. Nukeshte ndodhet)nje kompjuter ne klasen time.
Orange juice, fridge: There isn’t any orange juice in my fridge. Nuk ka leng portokalli ne frigoriferin tim.
Cassette player, room. There isn’t a cassette player in my room. Ne dhomen time nuk ka nje magnetofon.
Clock, wall. There isn’t a clock on the wall. Atje nuk ndodhetnje ore ne mur
3.
Picture, computer: Have you a picture in your computer? Keti nje pikture ne kompjuter?
Pocket, pen: Have you a pen in your pocket? Ke nje stlolapsne xhepin tend?
TV, room: Have you a TV in your room? Ke nje televizor ne dhome?
Doll, box: Have you a doll in your box? Ke nje kukull ne kuti?
4. 
Computer: Have you a computer? (room). Yes, in my room.Ke nje kompjuter? Po,( eshte) ne dhomen time
Car: Have you a car? (garage). Yes, in my garage. Ke njemakine? Po,( eshte) ne garazhin tim.
Cake . Have you a cake? (fridge). Yes, in my fridge. Ke njetorte? Po, ,( eshte) ne frigoriferin tim.
Torch. Have you a torch? (room). Yes, in my room. Ke ti njellampe elektrike?. Po,( eshtene dhomen time.
Shenim :
Fjala peopleqe perkthehet njerez, persona, qenje njerezore kerkon foljeose peremra ne numrin shumessi p.sh.: There are some people in the room.
Fjala sir qe do te thote zoteri perdoret ne rasen thirrorekur nuk permendimemrin e njeriut me te cilin jemi duke biseduar.
Ushtrime per tu zgjidhur:
▪ Ndertoni 10 fjali me shprehjet there is ose there are ne pohore dhemohore.
▪ Ndertoni 10 fjali duke zgjedhuar foljen  to have ne kohen e tashme dheperdorni numrat qe mesuam gjate ketij mesimi.
▪ Pyetja What are four and two?  perkthehet( sa bejne 4 edhe 2)?. Duke u bazuar tek kjo e fundit pergjigjuni pyetjeve te meposhtme? What are 6 and 8?;      What are 3 and 7?;    What are 8 and 8?;   What are 9 and 3?
Perkthe ne anglisht fjalite e meposhtme:
Ku jane cigarette e mia?
Aty nuk ka asnje cigare.
ke cigare?
Po, une kam tri cigare.
Grande, ja ku e ke uiskin tend.
imja eshte kjo gote?
Jo, kjo eshte gota e Billit.
Ne dhomen tuaj ka njerez,.
Kush jane ata?
Ata jane shoket e Z. Biil.
dhe 6 bejne 8.
Ne bufe jane tre gota me sherinjera eshte e imja dhe dy jane tuajat.
kujt eshte kjo xhakete?
juaja eshte?
Jo, ajo eshte e atij.
Kamarjeri pos jell tri gota mbi tabaka.
jane kater njerez(njerez) ne kete dhome?